Sverigedemokratiska Ungdomsförbundet (SDU) torgmöte i Malmö den 4 oktober gick inte att genomföra då mötesplatsen blockerades av drygt 100 spottande, ägg-och fruktkastande vänsterextremister från bl a SUF, SSU och Vänsterpartiet. Med anledning av detta anordnar SDU ett nytt torgmöte nu på lördag den 18 oktober kl 12:00.

Den här gången kommer polisen att vara fler och bättre förberedda än vid SDU:s förra torgmöte. Och man är helt inställd på att mötet den här gången ska kunna genomföras.
– Vi kan inte stå bakom att man hindrar ett demokratiskt parti från att genomföra sitt möte, när de sökt och beviljats tillstånd. Vi är helt neutrala och gör inte skillnad på parti och parti, säger Bengt Hersler vid Malmöpolisen.
– Den som försöker störa mötet kan begå ett brott, varnar han.
– Det kan bli tal om störande av allmän sammankomst.
City

Samtidigt kan man läsa på flera bloggar och forum att det skapats en sk ”Facebookgrupp” som skall störa detta möte. ”Sverigedemokraterna skall inte få smyga sig in i maktens salar obemärkt” står det på Facebooksidan. Samtidigt uppmanas folk att på olika sätt störa partiets möte.

Annonser