Aldrig förr har så många svårt skadade våldsoffer sökt akutvård i Göteborg som i år. Första halvåret var antalet knivskurna på Sahlgrenskas akut fler än under hela 2007.Traumalarmen sätter akutpersonalen i högsta beredskap samtidigt som mycket annan verksamhet på akuten tillfälligt stannar av. Följden för övriga patienter blir längre väntetider.

Under måndagen träffades företrädare för polisen och sjukhuset för att diskutera situationen. Polisen ser ingen avmattning av våldet utan att utvecklingen pekar mot mera våld. Polisen beskriver tillgången till vapen som ett gigantiskt problem och ser inga tecken på snar förändring. Vården av dessa våldsoffer (knivskurna) slukar stora resurser av akutsjukvården. Under årets sex första månader tillbringade dessa patienter 57 dygn på intensivvårdsavdelning, 44 dygn i respirator och 177 dygn på övriga vårdavdelningar.

Statistik på antal knivskadade till Sahlgrenskas akut.

Göteborgs-Posten

Den 9 oktober kan man läsa i Dagens samhälle och där påstår BRÅs forskare Felipe Estrada att våldet inte har ökat. ”- Våldet inte värre men ungdomarna fler”

Ungdomsgäng attackerar bussar, brandmän, polis, tunnelbanepersonal och nu har ett äldreboende i Trollhättan utsatts för beskjutning och trakaserier. Felipe Estrada (forsknings- och utvecklingschef på Brottsförebyggande rådet) säger att våldet inte ökar.

Generellt skulle man kunna förklara det med att vi inte haft så många ungdomar på 30 år. Om de resurser du satsar inte svarar upp mot ökningen av ungdomar, speciellt i barntäta områden som dessa, kan du få se exempel på sådana här händelser, säger han

Dagens samhälle

Annonser