Nu börjar vallöftena trilla in och socialdemokraterna sparkar redan nu igång en arbetsgrupp som ska jobba med miljonprogramsområdena. I spetsen för arbetet går komunalrådet i Södertälje, Anders Lago. I arbetsgruppen som består av en handfull socialdemokratiska politiker från Stockholm, Göteborg, Malmö.
Den här gruppen ska komma med förslag på hur våra miljonprogramsområden i hela landet som behöver upprustas, det kan handla om energibesparande åtgärder för ofta drar de otroligt mycket energi jämfört med de hus som byggs i dag. Även de stora sociala problemen som många miljonprogramsområden har ska även denna grupp ta ett ”samlat grepp” om.

Till nästa höst ska denna grupp vara färdiga med sina förslag och om socialdemokraterna vinner valet 2010, göra en långsiktig satsning under flera år. En satsning som socialdemokraterna kostnadsberäknar till 15 miljarder kronor.

– Då handlar det både om att angripa de fysiska problem vi har, men också att på ett annat sätt än tidigare ta tag i de sociala frågorna och få ett bättre helhetsperspektiv, förklarar Lago.

– Hur de 15 miljarderna ska finansieras står det inte men det är väl via skattepengar som dessa 15 miljarder ska gödslas med i olika projekt.

LT
Lästips är kommentarerna till artikeln.

Annonser