Allt färre arbetande svenskar kommer i framtiden att bli tvungna att försörja allt fler barn och gamla. Problemet kan dock minskas genom tillskott av människor i arbetsför ålder. Här spelar flyktingar och andra invandrare en viktig positiv roll. För att bibehålla en hög välfärd behöver Sverige under överskådlig tid en relativt stor invandring. Utöver rent ekonomiska skäl finns också avgörande humanitära motiv för att ta emot flyktingar. Människor på flykt undan våld och förtryck ska ges skydd och en fristad i vårt land.

Så börjar en debattartikel i Dalarnas Tidning skriven av lokalpolitikerna Nils Gossas (mp) och Josef Erdem (s) från Borlänge.

– Stort tillskott av människor i arbetsför ålder skriver de, i genomsnitt tar det 7 år innan de arbetsföra fått sin första anställning.

-Den som tror och får dessa vandrande tält som visas på bilden i förvärvsarbete borde få Nobelpriset i ekonomi. Ett sässongsjobb som fågelskrämma i jordgubbslandet kan vara en lämplig sysselsättning

Enligt statistik så är mellan 5-7 % av de som söker asyl i landet riktiga flyktingar enligt Genevékonventionen och ska ha skydd som sådant. Övriga är ekonomiska flyktingar.

Bloggen har i flera inlägg tagit upp situationen om skenande socialbidragskostnader i Borlänge kommun som behöver tillskott i kassan i mångmiljonklassen för att försörja alla nya kommuninvånare. Även förskoleverksamheten för alla muslimska storbarnsfamiljer behöver byggas ut för att skapa plats för den nya adelns barn. Ca 50 miljoner kronor behövs redan 2009 för adelns barn ska få förskoleplats. Kommunen har även skenande socialbidragskostnader.
DT

Annonser