Man kan redan nu läsa morgondagens ledare (3/10) i Göteborgs Posten och den tar upp kristdemokraternas förslag om barndomstolar och att straffmyndighetsåldern föreslås sänkas till tretton år.

Självklart sågas kristdemokraternas förslag med fotknölarna av ledarskribenten.

Barn begår brott. Men att släpa dem inför barndomstol är ingen lösning på ett problem som till stor del inte är deras. Skulden bär också vuxenvärlden.

– När ska vi vara så gamla att vi kan ta ansvar för våra egna handligar samt ta konsekvenserna med agerandet?

Vidare står det i ledaren att Brottsförebyggande rådet (BRÅ) antyder att det finns inget som säger att ungdomskriminaliteten ökat dramatiskt, snarare talar statistiken för status quo eller till och med minskning vad gäller exempelvis skadegörelse.

Men med uppmärksammade våldsbrott med dödlig utgång och skakande gänguppgörelser kan förklara den allmänna känsla av ökad otrygghet och växande problem som förleder politiker att ropa på hårdare tag skriver ledaren.

– BRÅ måste vara den största skyddade verkstad som landet har begåvats med, jag undrar om dess anställda/forskare överhuvudtagen läser en tidning, är ute på kvällar/nätter och ser vad som utspelar sig i vårt samhälle.
– I bästa fall kan det kända floskret som ”att anmälningsbenägenheten har ökat” komma från BRÅs sida som förklaring till att en viss typ av brott ökat.

Det finns inget vetenskapligt stöd för att polisförhör förebygger återfall, påpekar BRÅ i en rapport om unga och brott som kom i somras.
– Den ”svenska modellen” med kontakt med socialförvaltningen fungerade säkert bra när vi var en homogen, etnisk befolkning med samma värdegrund, i vårt multikriminella samhälle med en import av våldskulturer som politikerna har skapat ovanför medborgarnas huvuden så fungerar den inte.

– Nu krävs helt klart någonting annat iaf att komma tillrätta med den ökade ungdomsbrottsligheten än den uråldrade svenska modellen med samtal.
Ledare G-P

Annonser