I Södertälje öppnades den 1:a oktober ett Flyktingmedicinskt centrum. Det är den tredje anläggningen och sedan två år till baka öppnades FlyktingMedicinskt Centrum i både Fittja och Rissne i Stockholm och igår invigdes den nya verksamheten av socialminister Göran Hägglund (kd).

Socialministern berättar vidare att regeringen håller på med en utredning av sjukvården för asylsökande, flyktingar och så kallade papperslösa och den här anläggningen för ”högvinsterna” som väller in i landet av en aldrig sinande ström och den nyinvigda anläggningen ska öka tillgängligheten för vård av dessa.
-Självklart är denna vård helt kostnadsfritt och till centret kan flyktingar från Stockholms läns landsting komma för att bland annat få kostnadsfria hälsoundersökningar.
LT

Man kan läsa om att flera föräldrar har svårt att köpa nya glasögon till sina barn. För många familjer innebär kostnaderna för barnens glasögon ett hårt slag mot hushållsbudgeten. De flesta landstingen ger bidrag till glasögoninköpen, men en granskning som SvT:s Rapport gjort visar att det är stor skillnad på hur stora bidragen är. I bla Stockholms län får man inget glasögonbidrag längre.

– Stockholms län verkar satsa på annan verksamhet och där får man inte längre något bidrag för inköp av glasögon till barn.
– Stockholms Läns Landsting priorierar andra med sina skattepengar vilket artikeln ovan denna visar.
SvT Rapport

– Södertälje verkar ligga i världens fokus numera för i veckan kommer det kenyanska politiker att besöka Södertälje för att studera integrations- och demokratifrågor.Den här gruppen ska ta del av Södertäljes sätt att integrera sina nya medborgare.
LT

Med stora svarta rubriker skriver LänsTidningen att ”Södertälje hyllas i fransk tv”
– Södertälje och Anders Lago har fått besök av fransk televison och på bästa sändningstid fick de franska tv tittarna ta del av det multikulturella Södertälje.
Det är France3 som sänt två program därifrån.
LT

– I det rika Södertälje är varje invånare skuldsatt med ca 100 000kr. Enligt SCB:s lista över landets 290 ­kommuners låneskuld utslagen per kommuninvånare ligger Södertälje i topp med den största skulden per in­vånare – nästan 100 000 ­kronor. Som en medborgare säger i anslutning till artikeln undrar hon varför Södertälje kommun utmärker sig på detta sätt.

LT

Annonser