Nu har notan presenterats vad de felaktiga socialbidragsutbetalningarna kostar Malmö och dess skattebetalare om inte pengarna betalas tillbaka. Notan är på 17 miljoner kronor och det är ca 1800 hushåll med försörjningsstöd som fått sitt bidrag utbetalt både två och tre gånger. Nästan 10000 kr för mycket per hushåll i kontant stöd. Det var tisdags i förra veckan som ett fel på en databas som ledde till att pengar som redan betalats ut inte registrerades och utbetalningarna upprepades.

– Återbetalningskrav kommer att gå ut till alla som fått för mycket pengar. Men det är oklart hur mycket pengar som kan återkrävas.

– Jag kan bara uttala mig generellt. Det finns laglig möjlighet att återkräva ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagens nionde kapitel, första paragrafen. Samtidigt finns ingen kvittningsrätt, det vill säga möjlighet att kvitta för mycket utbetalt belopp mot nästan månads utbetalning. Man får bedöma varje enskilt fall, säger stadsjurist Jan Hoffnell.

Sydsvenskan och Metro

– Ingestans i tidningsartiklarna nämns något annat än försörjningstöd, det handlar även om sk introduktionsersättningar till ”ny svenskar” också och där finns inget stöd i lagen alls om återbetalning.
– Malmö kommun hade ca 600 miljoner kronor i socialbidragskostnad för 2007 och det blir ca 50 miljoner kronor som tranfereras per månad till bidragstagarna.
– Detta passar väl bra nu för Malmös muslimska befolkning att få ett extra tillskott i kassan när Ramadan avslutas och det blir fest och presenter och gåvor ska delas ut till alla.
– Efter vad man kan läsa sig till så verkar inte de styrande i kommunen ha något större hopp om att få igen merparten av dessa skattepengar som kommunen gödslar med.
– För skattebetalarnas skull i Malmö hoppas jag på en redovisning av hur mycket som kommunen lyckats kräva tillbaka av dessa 17 miljoner.

Annonser