Efter att socilademokraternas dokument läckt ut skriver Per Gudmundson i en ledare den 25 september i Svenska Dagbladet med rubriken ”Om detta är er hemliga plan ligger vi illa till” med adress till socialdemokraterna.

Äktheten i dokumentet bekräftas av Mats Johansson i s-arbetsgruppen för demokratidebatt, och tillägger att (s) internt har en nyare version, som dock inte skiljer sig på något dramatiskt sätt från den läckta. Med detta dokument lär aldrig en seriös debatt om invandringspolitiken kunna vinnas mot Sd. Mona Sahlin & co verkar tro att det ska räcka med att visa att man tycker illa om Sd.

Sverigedemoktarterna kan bara besegras med konkret politik och Gudmundson trycker på dessa punkter som avgörande i ”slaget mot Sd”
– Med jobb i stället för bidrag.
– Med polis i stället för gäng.
– Med trygga bostadsområden i stället för ghetton.
– Med jämställdhet i stället för hederskultur.

Det ser inte ut som att socialdemokraterna vill hjälpa till med det, inte heller har den sittande alliansregeringen rosat marknaden under deras två första år vid makten. Från alliansens sida har man mest hört hur dåliga den förra regeringen var osv, något konkret förslag har ej kommit från alliansens sida heller om hur man ska komma tillrätta med invandringen och dess konsekvenser för landet och dess medborgare.

– Den kravlösa bidragsinvandringen måste stoppas och det NU, se till att ställa krav på alla nya svenskar så de lär sig språket, se till att utvisa alla kriminella och deras familjer så långt det går, gör klart redan när asylansökan inlämnas att det är ”Svensk lagbok” som gäller i landet och om det inte passar så kan ni åka hem med en gång.

SvD ledare tidigare blogginlägg när sossarna hemliga dokument hade läckt ut

Annonser