Läser att Malmö har dataproblem. Vissa Malmöbor har fått sitt kontanta bidrag flera gånger om insatt på sitt konto. Det handlar om miljontals skattekronor som betalats ut.

– Felet upptäcktes igår av en handläggare på ett socialkontor.

Det är ersättningar som försörjningsstöd och sin introduktionsersättning som betalats ut flera gånger om till bidragstagarna.
– När det gäller försörjningsstödet har kommunen rätt att kräva pengarna tillbaka. Introduktionsersättningen till ”ny svenskar” är nog svårare att kräva pengar tillbaka, det finns inget stöd i lagen för att kräva tillbaka pengarna.

Sydsvenskan

– Grattis alla skattebetalande Malmöbor, måste kännas underbart att veta hur bra era surt förvärvade skattepengarna hanteras i kommunen.
– Någon måste väl finnas som är ansvarig för detta ”datafel”.