Regeringen räknar med att ca 37000 personer kommer att söka arbetstillstånd i Sverige nästa år. Detta har medfört att Migrationsverket kommer att öppna en ny enhet i Stockholm för att administrera alla nya lycksökare.

– Jag får personligen inte ihop detta, vi går mot en lågkonjunktur och regeringens arbetslöshetssiffror pekar på att den kommer att öka. Man kan ju bara se på exempelvis Volvo PV i Göteborg som lägger ett varsel på ca 2000 anställda. Man läser om varsel dagligdags nu i nästan varenda tidning och lågkonjunkturen är på ingång.

– Genomsnitt innan en asylsökande som fått livstidsförsörjning via PUT kommer in i arbete är 7 år. Vissa kommer ALDRIG att förvärvsarbeta.

– Vi ska tydligen nu ha både en asylinvandring med belöning av ett PUT och livstidsförsörjning via skattebetalarna och pararellt med detta en sk ”arbetskraftsinvandring”. Är det inte bättrre att se till att de som fått PUT kommer in i arbete och kan försörja sig själva eller är de arbetsbefriade via sitt PUT.

– Sen finns det en annan sektor ”den sk papperslösa sektorn” med ca 30 -50000 invandrare som är i landet illegalt.

En friställd Volvoarbetare skall alltså konkurera med arbetssugna asylbeviljade med PUT, arbetskraftsinvandrare samt papperslös på de jobb som kommer att vara bristyrken i framtiden.

Vilken sektor har behov av 30- 40000 arbetskraftsinvandrare per år, kan vi inte använda befolkningen som redan finns i landet för detta behov?
– Är det småskaligt jordbruk, fårskötsel enklare hushållsysslor vi ska ha en arbetskraftimport till?
G-P

Annonser