LänsTidningen (LT) i Södertälje har en artikel om socialbidragen och dess utfall i kommunen. Siffrorna stämmer säkert som de redovisar men jag tänkte komplettera deras siffror med mina som jag kan utläsa från den officiella statistiken som finns hos Statistiska Centralbyrån (SCB)

LT skriver att 92 miljoner av kommunens 245 miljoner gick till ”flyktingar” i kommunen. När man slutar att bokföras som ”flykting” i statistiken och blir ”utrikesfödd” i dito statistik är antagligen när de statliga stödpengarna tar slut, efter ca 18 månader.
– Oavsett om det är kommunala eller statliga pengar så kommer de från skattsedeln från landets förvärvsarbetande medborgare. Någon annan ska tjäna ihop dessa miljoner kronor.

Någon som LT ”glömmer” att skriva är att av dessa 245 miljoner kronor gick 192 miljoner till gruppen utrikesfödda/flyktingar och det innebär av allt socialbidrag som kommunens hårt prövade skattebetalare betalat via sin skattsedel gick 78% till denna grupp.

-Man ska ha klart för sig att socialbidrag utbetalas när man klämmt ur allt vad andra bidrag heter bostadsbidrag, bidragsförskott, barnbidrag, sjukbidrag, äldreförsörjningstöd mm.

– Sen om det är kommunala eller statliga kronor det handlar om så är det någon som skall arbeta ihop dessa miljoner.
– Från 2005 till 2007 har socialbidragen ökat i Södertälje från 164 miljoner till 245 miljoner och det blir en ökning på ”bara” 49%, märk väl att detta är i en högkunjunktur i landet, nu när konjunkturen viker så kan man bara gissa sig till hur utfallet kommer att bli de närmaste åren.

LT

Annonser