– Förändringarna är små i mätningen mot föregående månad.

Sverigedemokraterna, Sd, ligger i Sifos mätning kvar på 4,4 procent. Tidigare hade partiet sin förankring hos unga väljare. Sedan en tid tillbaka kan man dock se att de även börjat attrahera de äldre över 65 år och tappa en del bland de unga männen.
– När de gick över 4 procent började de sprida sig i fler åldersgrupper, säger Toivo Sjörén.
Fortfarande är det Skåne som är partiets starkaste fäste. Där är nästan var tionde väljare sd-sympatisör.

G-P

– Sverigedemokraterna ligger stabilt just nu strax över fyraprocents spärren på 4,4%, samma siffra som föregående mätning visar.
– Man kan undra vad som gör att Sd får 4,4% i Sifomätningen men bara 2,1% i Expressensponsrade Demoskopmätningen som presenterades häromdan och som orsakade glädjefnatt på ledarsidan.

SvD

Annonser