En Irakier som sitter på Skogomeanstalten i Göteborg längtar hem. Han trivs inte alls med sina svenska bröder på anstalten. Han vill hem till mamma i Irak.

Fången som är svensk medborgare, dömdes av Svea hovrätt till tio års fängelse för grov misshandel, grov våldtäkt och grov kvinnofrids-kränkning.

– Här kan man läsa om ännu en nitlott i asyltombolan. Vinstlotterna lär vara få i denna tombola.
– Se till så fången kan återvända till sin mamma i Irak, tyvärr så har sex nitlotter sen 2005 sökt att få återvända till Irak och alla fått avslag.
– Det är bara att åka hem efter avtjänat straff ist.
G-T

Annonser