Då har den socialdemokratiska rådslagsgruppen för välfärdsfrågor presenterat sina förslag som skall ut på remiss i partiet och ett av förslagen är att den genomsnittliga arbetstiden genom livet ska förlängas från 30 till 33 år.

– Medborgarna har alltid fått höra av de etablerade partierna ivrig påhejade av lakejerna på landets tidningsredaktioner att massinvandring främst av muslimer från tredje världen skulle trygga de framtida pensionerna och säkerställa vården av gamla i framtiden. Detta mantra har man ju fått höra av massinvandrings förespråkarna i socialdemokratiska partiet.

Häromdan kunde man läsa i Dagens Nyheter i en debattartikel att:

Vi har missat invandrares behov av vård för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Vårdval Stockholm har ibland underskattat enskilda patienters faktiska vårdbehov. Exempelvis har vi missat att många invandrare drabbas av ålderssjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar tidigare än infödda svenskar

SvD

– Håller det multikulturella samhället på att knaka i fogarna, att det kostar mer än vad det tillför.
– Jag hade nästan räknat med att man skulle behöva jobba mindre med den nuvarande importen av välutbildad, högproduktiv arbetskraft från den tredje världen. Den här eliten kan tillbringa dygn på ett lastbilsflak under en pressening bara för att komma hit för att jobba för att trygga vår pension och ålderdom, självklart utan pass eller annan id handling.

Annonser