– ABF i Borlänge har som första studieförbund dragit igång en kurs om Sverigedemokraterna (Sd). En av kursdeltagarna är Anders Kampl (Sd).

– Efter att ha läst Pernilla Ohlins ledare så vore det önskvärt om även du gick den kursen på ABF för så du lär dig tex skillnaden på arbetskraftsinvandring och asylinvandring. Även en enkel matematikkurs hade nog varit att föredra i detta fallet. ABF kan nog bistå med det med.

– Arbetslinjen borde väl gälla för alla(h) eller har vissa grupper någon form av kravlös arbetsfri tillvaro på beskostnad av skattebetalarna.

– Varför ska vi ha arbetskraftsinvandring när vi släpper in 100 000 tals sk ”högvinster” som bara väntar på att få komma ut i arbetslivet och jobba *host host*

– Rätt intressant att Sd anklagas för att gömma sig bakom siffror, Sds siffror är hämtade via officiell statisktik medan Pernilla presenterar politiskt tillrättalagda siffror i sina ledare.
Om nu landet har ett sådant stort behov av arbetskraft om några år så borde asylinvandrarna som redan fått livstidsförsörjning via PUT kunna sättas i arbete.

– Att få den ”Nya adelns” kvinnor i egenförsörjning är stört omöjligt.

– Pernilla skriver att Sverige kommer att skrika efter arbetskraft om några år, så bra då för vi har ju delat ut PUT till 100 000-tals asylturister under några år tillbaka. Dags att sätta dessa turister i egenförsörjning.

Nu visar statistik att – Ålderssjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar inträffar ofta tidigare i livet hos utomeuropeiska invandrare, det vill säga deras åldersymptom visar sig vid en lägre ålder än hos människor födda eller uppvuxna i Sverige
– Eftesom den kravlösa bidragsinvandringen av asylturister fortsätter, den ”Nya adeln” som berikar landet behöver inte ens lära sig språket eftersom vi svenska skattebetalare står för tolkhjälp.

Vi höjer också tolktidsersättningen med 50 procent vilket ger väsentligt större resurser till exempelvis Skärholmen, Tensta och Rinkeby

DN

En gammal artikel från 1999 med rubriken ”När giftermål blir handikapp”
Antagligen får man inte prata om denna fråga längre i landet.

Annonser