Av ren nyfikenhet så tog jag ut statistiken för hela landet. Man kan konstatera att utrikesfödda/flyktingar tar en allt större bit av kakan som betalas ut som ekonomiskt stöd.

– 2005 uppgick den totala socialbidragskostnaden för alla kommuner 8,584 miljarder kronor och av dessa kronor gick 4,894 miljarder kronor till utrikesfödda/flyktingar. Det motsvarar 57,0% av den totala bidragskakan.
– 2006 uppgick den totala socialbidragskostnaden för alla kommuner 8,710 miljarder kronor och av dessa kronor gick 5,184 miljarder kronor till utrikesfödda/flyktingar. Det motsvarar 59,5% av den totala bidragskakan.
– 2007 uppgick den totala socialbidragskostnaden för alla kommuner 8,858 miljarder kronor och av dessa kronor gick 5,490 miljarder kronor till utrikesfödda/flyktingar. Det motsvarar 62,0% av den totala bidragskakan.

– Man kan se att antal svenskfödda hushåll minskar från 118 452 (2005) ensamstående svenskfödda till 100 739, år 2007 är en minskning med 14,9%
– För gifta/sammanboende svenskfödda hushåll fick 9283 hushåll stöd 2005 och motsvarande siffra för 2007 är 6905 hushåll och det är en minskning med 25,6%.

Alla siffror är hämtade från Statistiska Central Byrån

Annonser