Med tanke på William Petzälls debattartikel i Borås Tidning tänkte jag redovisa socialbidragskostnaderna i kommunen.

– 2005 betalades det ut 101,7 miljoner kronor i totalt socialbidrag och 69,5 miljoner kronor gick till utrikesfödda/flyktingar och det motsvarar 68,4% av bidragskakan.

– 2006 var bidraget på 100,7 miljoner kronor och för utrikesfödda/flyktingar var summan 69,2 miljoner och det motsvarar 68,7% av totala bidragskakan.

– 2007 var kostnaderna 90,4 miljoner för kommunen och 65,3 miljoner gick till utrikesfödda/flyktingar och det är 72,2% av bidragskakan.

Här kommer en tabell på hur mycket resp hushållstyp erhöll i kontant stöd från socialtjänsten i Borås.

Dessa siffror är för 2007:
– Ett ensamstående hushåll med en utrikesfödd/flykting erhåller 52% mer i kontanta medel än motsvarande svenskfött hushåll.
– Ett gift/sammanboende hushåll med utrikesfödda/flyktingar erhöll 228% mer i kontakta medel än ett motsvarande svenskfött hushåll.

SCB

Annonser