Somalier och integation verkar vara en ekvation som inte går ihop, varken i Norge eller Sverige. I Aftenposten står det en artikel idag om somalierna och deras vägran att inte integreras i det norska samhället. Jag kan se att samma problem och mönster som finns i Norge finns även hos oss. Göteborgs- Posten hade hösten 2007 en artikelserie som behandlade somaliernas situation i Göteborg.
Redan nu finns det offentlig statistik och forskning som säger att inga andra invandrargrupper har lägre yrkesdeltagelse, får mer social välfärd, har lägre utbildning, sämre ekonomi, är mindre integrerade än somalier.

– Somalier kommer inte att integreras i samhället med rädsla för att förlora sin religion och kultur.
– Somalier föraktar och fruktar norrmän, som betraktas som otrogna och horor som inte är att lita på.
– Unga flickor blir ofta antastade av män.
– Våld är vardagsmat, far slår mor, mor slår barnen.
– Somalier ”separerar sig” på pappret för att uppnå bidrag som ensammstående.
– Somaliska organisationer arbetar aktivt mot integration inom klanen, men talar om integration utåt.
– Somalierna är inte intresserade av sina barn, men skaffar många barn i syfte att uppnå mesta möjliga utvinning ekonomiskt.
– Flickor i 12-14 årsalderen måste passa sina småsyskon och göra hushållsarbete ist för att delta i fritidsaktiviteter.
– Många somalier stödjer omskärelse av kvinnor, även om de säger något annat utåt.
– Döttrarna gifts bort i 13 -14 års åldern.
– Somalierna har inget förtroende för myndigheter.
– De flesta somaliska män tuggar drogen khat, gör de inte det ses de inte som riktiga män av andra somalier.
– Somalierna lever hellre på socialbidrag än tar ett jobb med låg status.
– Välfärdssystemet passiviserar somalierna.

– Mer än hälften av intäkterna till de somaliska hushållen är statliga transfereringar. Somalierna har den lägsta sysselsättningsgraden av alla invandrargrupper och efter 10 år i Norge den sämsta inkomsten.
– Skilsmässorna är utbredda bland somalierna. Somaliska kvinnor har högsta andel kvinnliga ensamstående.
Aftenposten

En rapport som norska UDI (Utlendingsdirektoratet) har gjort visar på att det utvecklats en praxis, där vissa somalier står som ensamstående i det norska systemet, men kommer att förbli muslimskt gifta.
Utredningen konstaterar att kvinnan fortsätter att skaffa barn med hennes separerade make. Skilsmässan ger ekonomiska tillägg som medför att familjens totala intäkter ökar.

I dagarna kommer en bok ut i Norge som är skriven av en somalisk kvinna under psedonymen Amal Aden, hon har bott över 10 år i Norge.

– De trångbodda barnen från G-P

Precis samma saker kom det fram i Göteborgs Postens artikelserie om somalier.

Bloggen har den ”papperstidningen” i pdf format och den finns här för nedladdning, funkar inte det så skicka ett mail till systemfel.wordpress@gmail.com så skickar jag den som billaga till er mailadress.

Annonser