Bloggen har kollat lite på statistik på hur mycket invånare tjänar. SCB har statistik på hur folk från olika världsdelar har i beskattningsbar inkomst. Detta tänkte jag delge mina läsare. SCB har även statistik på hur de nya ”högvinsterna” som berikar oss står sig i konkurrensen mot oss infödda svenskar.

2006 tjänade en man i medeltal som är född i Sverige 272 000 kr och en kvinna född i Sverige 212 300kr.
– Jag har gjort ett stapeldiagram här som visar genomsnittliga inkomster från olika världsdelar, oberoende hur lång tid man varit i landet. Statisktiken avser åldersgruppen 20-64 år.

Här har jag gjort ett diagram som visar vilka inkomster som invånarna från de olika världsdelarna har som skattepliktig inkomst. Jag har valt att redovisa upp till 10 år i landet. Åren som står bakom är år i landet.

Siffrorna talar sitt tydliga språk.
– Tyvärr går det inte att få ut mer av statistiken, jag skulle gärna vilja få fram vad invandrare från resp land har i beskattningsbar inkomst. Det skulle vara intressant att få veta vad dessa högproduktiva, välutbildade ”högvinster”, främst från Somalia, Irak och Afganistan genererar till Moder Sveas kista.

Alla siffror är hämtade från Statistiska Centralbyrån.

Annonser