När familjen skulle begrava sin 1 åriga son som avlidit efter en tids sjukdom så vägrade imanen att slutföra begravningen. Imanen lämnade familjen vid öppen kista och familjen/släkten fick avsluta begravningen själva. I familjen finns den manliga muslimen och den kvinnliga kristna svenskan.

– Att få en iman att ställa upp för familjen var inte det lättaste, den första imanen som kontaktades backade ur pga av att barnet inte hade tvagats enligt religionens regler. Tvagningen hade utförts av två systrar till det sörjande paret som tydligen inte passade denna iman.

Näste iman att tillfrågas var den i Landskrona, Fekri Hamad.
” – Han frågade mig hur ofta jag bad, varför min fru inte hade konverterat till islam och annat som inte hade med begravningen att göra” säger pappan till pojken. Efter betänketid så accepterade denna iman att leda högtiden på kyrkogården, den i kyrkan skulle ledas av en präst från Svenska kyrkan.

Något försenad dök imanen upp i alla fall på kyrkogården, iklädd jeans och luvtröja. Utan att presentera sig inledde han bönen. När kistan skulle sänkas ner krävde imanen att kistan öppnades för att ”kontrollera” att pojken låg åt rätt håll och när han såg sakerna så skrek han ” – att vi gjorde Gud förbannad. Ni syndar, Gud kommer aldrig att förlåta er”, skrek han. Detta var den utlösande faktorn som fick imanen att lämna kyrkogården.

– Om man ska vara officiell begravningsförättare kunde man väl kräva lite mer vårdad klädsel, men nu var väl halva begravningsällskapet ”otrogna hundar” och då spelar det väl ingen roll.
– Orsaken till att imanen lämande begravningen var att pojken hade några gosedjur, foton, brev som låg brevid i kistan.
HD 1
HD 2

– I artikel 2 förklarar sig en iman och teolog sig och konstigt nog så är de lärda inom islam inte överens om ett barn ska tvagas eller inte.

– Så här tollerant är ”Fredens religion”.

Ps glöm inte skriva på uppropet mot SHARIA Ds

Annonser