På Svds kultursida har migrationsminister Tobias Billström fått en replik inlagd på ett debattinlägg.
Han säger att han ändrat uppfattning och säger nu att det är bra om EU inför gemensamma asyl och flyktingregeler.
– När Sverige är ordförandeland hösten 2009 kommer denna fråga ha hög prioritet, att få gemensamma flykting/asyl regler inom EU.

Undrar vad han menar med detta angående att vi har tagit emot så många irakier.
”- Det är inte rimligt att en medlemsstat får ta en så stor del av konsekvenserna för en av vår tids största flyktingkatastrofer.”

Vad menar ministern med konsekvenser? Vi medborgare har fått itutat i oss i att varenda utlänning som kommer hit (muslim och analfabet) är rena rama ”högvinsten” för landet och kommer resten av familjen/släkten hit så är det en ”jackpott” för landet och dess skattebetalare.

SvD

– Tänker ministern göra något åt den kravlösa bidragsinvandringen som vi skattebetalare berikas med?

Det svenska ”bidrags smörgåsbordet” är stort och välfyllt av skattebetalarnas pengar. Nu verkar det som återvändarstödet missbrukas. Återvändande irakier tar vägen genom Sverige och kvitterar ut dessa pengar.

Det kan vara så att det finns ett antal irakier som kommer från Europa och är på väg hem och tar vägen förbi Sverige. Det är svårt att följa upp de här fallen, säger Kristina Rännar, expert på operativa stödenheten på Migrationsverket

Moder Svea har obegränsade resurser när det gäller andra människor än landets infödda befolkning. Som lök på laxen funderar migrationsministern att HÖJA bidraget till maximalt 75 000kr för en familj som vill återvända. Tanken är god att få flera av dessa högproduktiva bidragskonsumenter att återvända.
SvD

DN kan man läsa om den gömda kurdfamiljen som levt så i över 2år. De har fått avslag på sina ansökningar ett antal ggr och ska utvisas från landet.

Pappa kurd som enligt egen utsago tjänar 25000/mån har inga som helst planer på att söka detta återvändarbidrag.

– Då ställer man sig frågan hur kan man ha ett ”vitt jobb” som illegal i landet. Hur kan man vara med i a-kassa när man inte officiellt finns i landet. Pappa kurd säger sig betala skatt på sitt hantverksjobb och vara med i a-kassa.

Annonser