Landskrona kommun stoppar försörjningsbidrag till föräldrar som låter sina minderåriga flickor giftas bort. Detta för att försvåra barngifte.

– Som stöd för beslut finns en ett år gammal kammarrättsdom. Det fallet rör en ung flicka som gift sig med en man som bor utomlands och fick underhållsstödet indraget av Försäkringskassan. Eftersom mannen en­ligt uppgift inte har in­komst föll försörjningsplikten på flickans ensamstående mam­ma. Trots att mamman saknade tillgångar utöver sina tidigare beviljade bidrag, vägrade kommunen försörjningsstöd för flickan.

– Landskrona stödjer sig på ett prejudicerande dom som finns i botten på detta beslut. Flera andra kommuner har hört av sig till Landskrona för att informera sig hur de agerar.

Jag tycker det är ett sunt beslut av Landskrona och hoppas att fler kommuner följer efter. Det kravlösa bidragsvansinnet i landet måste stoppas.

Underhållsstöd från Försäkringskassan eller är det ett annat ord för bidragsförskott som är ca 1200kr/mån?
Metro

Annonser