Så heter en utredning som Försäkringskassan har gjort och som släpptes i december 2005.

– Den som är utrikesfödd är sjukskriven 31 % mer än vad en svenskfödd visar utredningen.

– Den som har ett lägre sjukfrånvarotal än svenskar är invandrare som är födda i Nordamerika och Oceanien.

– Utredningen visar på att vissa invandrargrupper har upp till 75% högre sjukskrivningstal än vad svenskar har. De grupper är enligt utredningen invandrare från Mellanöstern, Afrika och Turkiet.
När det gäller sjuk- och aktivitetsersättning, det som tidigare hette förtidspension, är gapen ännu större i denna grupp.

– Vissa europeiska grupper samt invandrare från Sydamerika hade 44 % högre sjukskrivningstal än vad svenskar hade.

– Fem procent av dem som är födda i Sverige står utanför både arbetsmarknaden och sjukförsäkringen, visar utredningen som publiceras på torsdagen. Bland människor från Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet är siffran 26 procent, för somalier 40 procent.
– Antagligen lever dessa på socialbidrag.

Läs rapporten här: Arbetsmiljöupplysningen
Hela utredningen kan hämtas här Försäkringskassan

– Ju mer man gräver och snokar så förstår man varför politker INTE vill räkna på vad invandringen kostar oss skattebetalare. Att 10-15 % av statsbudgeten på 1200 miljarder kronor är utgifter för invandringens konsekvenser håller jag inte för otroligt.

– Detta visar hur viktigt det är att få fram ”svenskvänliga” partier i våra beslutande organ.

– Sjuk och aktivitetsersättningen var 55,4 miljarder 2007 och sjukpenningen kostade ca 25,8 miljarder kronor 2007 summa ca 80 miljarder kronor och att 70 % dvs 55 miljarder kronor skulle gå till ”icke svenskfödda” håller jag inte för otroligt.

Annonser