En bloggläsare hörde av sig och ville se siffrorna för dessa båda två kommuner.

– Här är statistiken för de tre senaste åren och summan som Södertälje betalade ut i ekonomiskt bistånd för 2005 var 163,9 miljoner kronor varav 113,6 miljoner gick till utrikesfödda/flyktingar vilket är 69,3 %. Andelen utrikesfödda i Södertälje var 25,6 % per den 31 januari 2005
– För 2006 är siffrorna 186,8 miljoner kronor i totalt bistånd och till utrikesfödda/flyktingar gick 135,0 miljoner kr och det blir 72,2 % av allt bistånd.
– 2007 har biståndet ökat med 30,4% till 243,7 miljoner kronor. Utrikesfödda/flyktingar fick 191,6 miljoner kr av biståndet och det är 78,7 % av ”bidragskakan”

Denna tabell visar hur mycket de olika hushållstyperna fick i medelsumma per år i ekonomiskt bistånd. Södertälje hade 2005, 25,6 % av befolkningen utlandsfödd och 2006 var den 26,9 och 2007 var befolkningen 28,5 % utlandsfödd i Södertälje.

Nyköpings kommuns siffror:

Här är statistiken för de tre senaste åren och summan som Nyköping betalade ut i ekonomiskt bistånd för 2005 var 38,0 miljoner kronor varav 18,8 miljoner gick till utrikesfödda/flyktingar vilket är 49,5 %.
– För 2006 är siffrorna 38,1 miljoner kronor i totalt bistånd och till utrikesfödda/flyktingar gick 20,3 miljoner kr och det blir 53,2 % av allt bistånd.
– 2007 är biståndet 38,4 miljoner kronor. Utrikesfödda/flyktingar fick 21,8 miljoner kr av biståndet och det är 56,7 % av ”bidragskakan”

Den här tabellen visar medelsummorna varje hushållstyp fick under perioden 2005-2007. Utrikesfödda i Nyköpings kommun var 2005, 9,0 % och 2007 var den 9,6%

Annonser