Efter önskemål från en bloggläsare om att visa bidragens storlek samt fördelning från Helsingborg.

– Här är statistiken för de tre senaste åren och summan som Helsingborg betalade ut i ekonomiskt bistånd för 2005 var 167,0 miljoner kronor varav 102,9 miljoner gick till utrikesfödda/flyktingar vilket är 61,6 %.
– För 2006 är siffrorna 178.3 miljoner kronor i totalt bistånd och till utrikesfödda/flyktingar gick 115,5 miljoner kr och det blir 64,8 % av allt bistånd.
– 2007 är biståndet 184,2 miljoner kronor. Utrikesfödda/flyktingar fick 126,7 miljoner kr av biståndet och det är 68,8 % av “bidragskakan”.

Här är medelsumman som betalades ut per år och olika hushållstyper i kommunen.

– Andelen utrikesfödda i Helsingborg per den 31 januari var 2005, 16,6 % och 2006 var det 17,3 % och för 2007 var det 18,1 % utrikesfödda i kommunen.

Annonser