Efter ett önskemål av en bloggläsare redovisas utfallet av sociabidragen för Orust kommun.

Om någon bloggläsare saknar sin kommun kan jag göra en sammanställning av ekonomiska stödet maila bara till bloggmailen vilken kommun det gäller: systemfel.wordpress@gmail.com

Orust hade 2005, 5,1% av befolkningen som utlandsfödd, 2006 var det 5,2 % och för 2007 var det 5,5 % av kommunens 15 373 invånare.
– När det gäller utfallet av socialbidrag betalade kommunen år 2005 ut 5,9 miljoner i ekonomiskt stöd och 23 % gick till utlandsfödda.
– En svenskfödd ensamstående fick 23759 kr medan en utlandsfödd fick 41130 kr vilket i procent blir 73 % mer till utlandsfödda. För gifta/sammanboende är 23350kr för svenskfödda medan utrikesfödda får 49000kr och i procent blir det 109%.

– För 2006 är siffrorna 5,4 miljoner i socialbidrag och utlandsfödda fick 16 % av bidragskakan i kommunen. För ensamstående svenskfödda var bidragssumman 24151 kr och för utrikesfödda 32000 kr. I procent så blir det 32 % mer till utrikesfödda.
– För gifta/sammanboende fick svenskfödda 13937 kr mot 24888 kr för utlandfödda vilket ger i procent 79 % mer till utrikesfödda.

– Under 2007 hände något i kommunen för bidragen till utrikesfödda ökade med 56%. Av kommunens 6,5 miljoner kr som betalades ut i stöd gick 25% till utrikesfödda. Socialbidragen ökade från 5,4 miljoner kr till 6,5 miljoner kr och i procent blir det 19%.
– Summan ett svenskfödd ensamstående får är 24246 kr medan en utrikesfödd får 31263 kr vilket är 29% mer.
– För gifta/sammanboende är summan för svenskfödda 13937 kr och för utrikesfödda 36384 kr vilket blir i procent 261% mer.

– Man kan se en drastisk ökning av antalet bidragshushåll som är utrikesfödda mellan 2006 till 2007, ensamstående har ökat från 21 till 38 hushål och sammanboende utrikesfödda har ökat från 9 till 13 hushåll.

Annonser