Ett bloggläsare mailade och ville se en sammanfattning av socialbidragen i Eslövs kommun.

– Under 2005 betalades det ut 22,7 miljoner kr i ekonomiskt bistånd i Eslövs kommun och 47% av bidragskakan gick till utrikesfödda.
– 2006 var bidragen på 23,0 miljoner kr och andelen som gick till utrikesfödda har ökat till 49%.
– Inder 2007 minskade ekonomiska stödet till 20,0 miljoner kr en minskning med 13% mot 2006 års siffror men andelen som gick till utrikesfödda ökade till 53%. 11,8 miljoner kr betalades ut till utrikesfödda i Eslöv.

Eslövs kommun hade 12% utrikesfödda 2005, 2006 var andelen 12,5% och för 2007 13,1%. Eslövs invånareantal var 30775 invånare den 31 januari 2007.
-Under 2007 var genomsnittet för en ensamstående svenskfödd bidragstagare 29650 kr och för en utlandsfödd 34881 kr.
– För gifta/sammanboende var summan för svenskfödda hushåll 16277 kr och för utlandsfödda i samma grupp var bidragssumman 60550 kr.

– Tendensen är densamma i denna kommun som i alla andra att de svenskfödda mer och mer blir självförsörjande.

Annonser