Tänkte ta upp ett fall som ligger hos diskrimineringsombudsmannen (DO). Det handlar om en muslim som inte tog företagets kvinnliga representant i hand vid en intervju.

– Han fick inte praktikplatsen på företaget som motiverar sitt beslut på brist på erfarenhet och kompetens. Arbetsförmedlingen menar att det var hans aggerande som gjorde att han blev utan praktikplats och drog in ersättningen för honom.

Den drabbade överklagade till AMS men de avslog hans överklagan om indragen ersättning.

Nu har DO stämt Arbetsfömedlingen i Älmhult för religös diskriminering och kräver en summa på 160 580kr så står det i SvD
-Läser man sen stämmningen som är inlämmnad till Stockholms tingsrätt så är det 120000kr för ideellt skadestånd och ett ekonomiskt skadestånd på 60 580 kr samt att ränta ska betalas ut från dagen då stämningen inlämnades (080522). DO yrkar även på ersättning för rättegångskostnader. Med mina mattekunskaper får jag det till 180580 kr + ränta.
– Hur var det nu med muslimer och ränta eller gäller ränteregeln bara när de ska betala ränta och inte inkassera ränta.
Stämmningen till tingsrätten

Arbetsförmedlingen beslut har prövats av Arbetsmarknadsstyrelsen som gav AF rätt.

Aktuelal ärenden som DO har drivit till domstol

Annonser