Bloggen har fått ett mail från en trogen läsare i Skövde som vill jag ska sammanställa socialbidragskostnaderna för denna kommun. Jag har gjort på samma sätt som övriga kommuner jag redovisat tidigare på bloggen. Denna gång har jag räknat ut bidragssumman för varje hushållstyp.
All statistik kommer från http://www.scb.se

– Under 2005 betalade kommunen ut 19,2 miljoner kronor i socialbidrag och till denna grupp utrikesfödda/flyktingar gick 10,2 miljoner kr, vilket är 53,1 % av hela bidragskakan. Andelen utrikesfödda i kommunen var 10,5%.

– För 2006 är siffrorna totalt 18,6 miljoner kr och till utrikesfödda gick 10 miljoner kr vilket är 53,7% av bidragskakan. Utriksesfödda i kommunen var 10,8%, 2006.

– Mellan 2006 och 2007 ökade socialbidragskostnaden i Skövde kommun med 9,8% till 20,45 miljoner kr. Utriksefödda ökade sin andel av bidragskakan till 60,8 %, det är en ökning mot motsvarande år med 13%. Summan som betalades ut till utrikesfödda var 12,2 miljoner kronor för 2007.
Andelen utrikesfödda 2007 var 10,9% av Skövdes 50 197 invånare.

– 2005 fick en ensamstående svenskfödd 21557 kr medan en ensamstående utlandsfödd fick 32275 kr. För gifta/sammanboende är siffrorna för svenskfött hushåll 15233kr och för utlandsfödt hushåll 51436 kr.

– Samma siffror för 2007 är att en ensamstående svenskfödd fick 22710 kr medan en utlandsfödd fick 30654 kr i socialbidrag per år. För gifta/sammanboende fick svenskfödda hushåll 23466 medan utlandsfödda fick 66038 kr i socialbidrag.

Utrikesfödda gifta har ökat sina bidragsinkomster med 28% mellan 2006- 2007. Lite konstigt tycker man när vi har en högkonjunktur i landet.

Annonser