Två dagar efter att de tre unga bankrånarna blivit häktade uttalar sig BRÅs forskningschef Felipe Estrada sig om händelsen i Ystads Allehanda.

– Självklart är det enligt honom väldigt ovanligt med så unga bankrånare trots att det förekommer ca 10 bankrån om året med så unga förövare. Denne forskare måste vara skolad av vår egen ”Bagdad Bob”, Jerzy Sarnecki för det han säger tycker jag ha hört förr.

– Antalet unga bankrånare har dock inte ökat vilket ligger nära tillhands att tro, men i samma mening säger han att nivån är ganska oförändrad eller den har tom minskat.

– Om den nu häktade 15 -åringen säger han att det behöver inte tyda på att han har en besvärlig bakgrund men förmodligen är det så.

Svenskar begår de flesta brotten, medan personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade.

– Levnadsförhållandena är en viktig orsak eller förklaring till att unga begår så grova brott som bankrån, detta är mycket viktigare än etnisk bakgrund.
– Skulder och missbruk är en av orsakerna säger denne forskare samt att ungdomar är utsatta för ett högt konsumtionstryck eftersom vi lever i ett samhälle som anses det är viktigt att ha tillgång på pengar.

Ystads Allehanda

Enligt BRÅs statisktik från 1996, det finns ingen senare statistik tillgänglig iaf inte officiell för medborgarna så är invandrare överepresenterad i det grova våldet.
– När det gäller våldtäkter så var då år 1996, 38 % av alla våldtäkter begångna av invandrare och när det gäller överfallsvåldtäkt utomhus var det 47%. Invandranas andel av befolkningen var då mindre än 10 % idag är den ca 17 %.
– När det gäller mord/dråp var andelen 30%.
– Även när det gäller misshandel, rån, butiksrån var andelen hög bland invandrarna. Hur hög den var vågar väl antagligen inte de som sammanställt statistiken redovisa.

Man kan undra varför ingen senare statistik finns sen 1996 men i vanlig anda ska detta ”mörkläggas” för medborgarna.

– Som vanligt så är dessa ligister alltid ett offer, alltid har någon annan skulden för deras kriminalitet och något ansvar själva för sina egna handlingar verkar inte existera. Föräldra ansvar för sina kriminella avkommor verkar inte heller finnas.
– Föräldrarna måste tvingas ta mera ansvar för sina minderåriga avkommor.

– Det måste till en förändring för den nuvarande ”daltet” med detta klientel fungerar tydligen inte eftersom de flesta återfaller i brott och då ofta grövre.

Annonser