I samband med Pridefestivalen kom det ett utspel/kampanj från socialdemokraterna i kampen mot aids. De vill satsa 10 miljoner kr i en informationskampanj samt ett utbytesprogram för sprutbyte för missbrukare. Kampanjen presenterades som ett ett 5 punktsprogram.

– Anlednigen till kampanjen var att det förra året nysmittades 178 personer som är bosatta i landet och det är den högsta sifran sen 1986, mot genomsnittet 88 personer per år.(gul stapel i diagrammet)
– Ökningen bland Stockholms sprutnakomaner under första halvan av 2008 var 33% från 15 till 20 nyupptäkta fall, hela 5 personer.

– Något som socialdemokraterna inte väljer att ta upp, är att under första halvåret 2008 upptäcktes 208 nya aidsfall i landet och 123 av dessa var smittade vid ankomst till landet. Det ger en procentandel på 60%.
– Att 6 av 10 nyupptäkta fall i landet är importerade, det får inte medborgarna veta.
– Medeltalet på nyupptäkta fall i gruppen ”smittade innan ankomst till landet” har varit 111 fall ( 2003- 2007). Siffrorna avser första halvan av respektive år. På helårsbasis ger det en ökning med ca 25 individer om trenden från första halvan står i sig och den bruna stapeln för 2008 kommer säkert att tangera 300 personer.

– Ökningen har varit 5 individer bland sprutnakomanerna medan ökningen under samma period har varit 12 individer bland de som invandrat med aids.
– Varför riktar inte samhället sina insatser mot denna grupp som statistiskt sett finns mest chans/risk att hitta smittan.

– 57% av alla nyupptäckta fall av aids har invandrat dvs folk är smittade innan ankomst till landet och man kan fråga sig varför ingen testning görs på denna grupp vid asylansökan. Sannolikheten att hitta någon med sjukdomen är större än bland Stockholms sprutnakomaner. Det gäller att den som är smittad vet om sin smitta och kan skydda sin omgivning för vidare smittspridning.

Här är statistiken hämtad från smittskyddsinstitutets hemsida som visar på smittvägarna på de fall av aids som upptäkts i landet. Den höga stapeln är ”smittad före ankomst till Sverige” och den gruppen ugör 57% av alla fallen.

– Rätt intresant är att se att socialdemokraterna vill utveckla sex och samlevnadsundervisningen i skolan. De vill ge lärarna stöd och utbildning för att på ett fördomsfritt och kunskapsbaserat sätt informera om sex och uppmuntra till säkert sex.
– Hur ska man göra med de muslimska hedersmännen som lever kvar i sina hederskulturer och som förbjuder sina döttrar att vara med på sexualundervisningen i skolan står det inget om i socialdemokraternas utspel.

Bloggen har redan tagit upp statistiken i ett: Äldre blogginlägg
DN

Annonser