Nu i höst kommer regeringen att fatta beslut ang den nya polisutbildningen. Utredningen har gjorts av Säpochefen Anders Danielsson. Han har haft i uppdrag av regeringen att se över hur man kan reformera den nuvarande polisutbildningen som vi haft sedan 1998 i nuvarande form.
– Han föreslår att dagens polisubildning som sker på tre orter i landet, Polishögskolan i Solna samt uppdragsutbildning vid univeriteten i Umeå och Växjö reformreras. Utredaren vill att man ska kunna utbilda sig vid ett antal högskolor/universitet och få en polisexamen. Utbildningen till nämnda examen är på 3 år och 1 år ska vara praktik vid någon av polismyndigheterna i landet.

– För att kunna ta denna polisexamen finns det några krav bla, laglydnad, vissa medicinska krav och krav på körkort för personbil.
– Något som ej finns med i kravspecen från utredaren är svenskt medborgarskap, fysiska prov, krav på vissa personliga egenskaper och godkännt svenskprov kan slopas.

Detta är alltså kraven för att ta en polisexamen vilket inte är lika med att bli anställd som polis. Med den här examen i botten ska man kunna söka anställning som polis och polismyndigheten kan då komma att ställa andra krav som lämplighet i yrket, fysika prov mm för en anställning. Kravet på svenskt medborgarskap finns kvar för en anställning hos polisen.

– Jag undrar vad vitsen är att utbilda ett antal ”light poliser” som har en examen men ingen polisanställning.
– Antagligen kommer fler att att ta en polisexamen än vad anställningsbehovet är hos polisen och vad ska dessa individer göra. De som inte får anställning har kanske kastat bort 3 års studier samt dragit på sig en hel del studieskulder.
– Är andemeningen att dessa som ej får anställning som poliser ska bli någon form av ordningsvakter med mer polisiära befogenheter än dagens väktare?
Är det sk ”brobyggar poliser” som ska utbildas med denna examen.
– Är det så att man ska lägga polisutbildningen till universitet/högskolor av ekonomiska skäl. Man kanske frigör en massa pengar inom polisväsendet som kan användas till mer fortbildning av befintliga poliser ist.
– Vad säger polisfacket om denna nya polisexamen. Jag tycker det borde ligga i fackets/skyddsombudens intresse att alla poliser har samma ”grundkrav” på lämplighet, fysisk status mm.
– Tänk om man ska åka på ett lägenhetsbråk och veta att sin kollega kanske inte samma fysiska status att kunna ”ta hand om buset”.
– Här är det som gjort för att DO ska mjölka pengar i de kränktas skara när de inte blir anställda.
– Vad säger polisreglementet om att en polis ska tjänstgjöra i slöja?
– Hur ställer sig polisen när musse muslim inte kan ta order av en kvinnlig gruppchef/insatsledare. Ska musse muslim pga sin kvinnosyn särbehandlas?
– Andeminingen i reformeringen av polisutbildningen är också att få in fler med invandrarbakgrund hos polisen.
Utredarens förslag kan läsas här: Framtidens polisubildning och Polisutbildningen
Utredningen i sin helhet

Det är varit väldigt tyst i media om denna utredning och i SvD kan man läsa om att färre kvinnor blir antagna 34 % av alla som antas till höstterminen som polisaspirant är kvinnor mot 42 % på vårterminen.
DN

Annonser