Idag släpptes intressant statistik från Smittskyddsinstitutet. Det är statistik på nyupptäckta AIDS fall i landet under första halvan av 2008. Som vanligt i media, i detta fallet SR mörkläggs viss statistik i redovisningen för medborgarna. Själv så tittar jag gärna på källan till statistik för den döljer sällan verkligheten som vi lever i.

– Så här ser den officiella statistiken ut som förmedlas till medborgare som inte ifrågasätter hur den presenteras.
– Jag skulle vilja se en stapel med upptäkta aidsfall av invandrad person.
– Självklart skriver media om att ökningen bland Stockholms sprutnakomaner är stor, fallen har ökat med 5 individer, från 15 till 20. Procentuellt blir det 33%.
– Under 2008 anmäldes 208 nya fall av aids och fördelningen var 126 män och 82 kvinnor. Det är en minskning med 17% från föregående år, då upptäktes 252 fall under samma tidsperiod.
– Medeltalet för upptäkta fall under åren 2003-07 är 195 fall under samma period (första halvan av resp år).

Här kommer det intressanta:
– Det som ej nämns i media är att av dessa 208 nya aidsfall är 123 personer eller 60 % som invandrat till Sverige.
– 2007 upptäktes 133 som invandrat med aids av 252 vilket ger 52 % av totalfallen.
– Genomsnittet av invandrade människor med upptäkta aids fall är 111 st av 195 (perioden 2003-07) är 57%.

– Den här gruppen har procentuellt ökat men till skillnad från sprutnarkomanerna redovisas det ej i medierna.

– Smittskyddinstitutet tror mörkertalet är stor i vissa grupper som ej testas idag. Ska man tolka detta som att Smittskyddsinstitutet vill testa asylsökanden. I den gruppen finns statistiskt runt 60% av alla nya aidsfall som upptäkts i landet.
-Det finns ungefär 4500 personer i landet med aids men mörkertalet är stort.

Här har jag gjort ett stapeldiagram som visar hur man blivit smittad. Statistiken är på helårsbasis mellan 2002-07. Den bruna höga stapeln är invandrare med aids/hiv vid ankomst till landet. Den utgör 55% av alla upptäkta fall under tidsperioden.

Varför testas inte asylsökanden per automatik för denna sjukdom? Det handlar ju trots allt att skydda befolkningen från denna hemska sjukdom. Den som fått diagnosen aids/hiv måste veta hur han ska skydda sin omgivning från att bli smittade.
SR

TT redovisar nästan samma siffror som jag gör här på bloggen. DN är enda tidning i skrivande stund av de större tidningarna som redovisar statistiken. Ska bli intressant att se om TT telegrammet publiceras i sin helhet av de stora drakarna.

Annonser