Justitieminister Beatrice Ask skriver på Svenska Dagbladets Brännpunkt en debattartikel om att regeringen har att fatta beslut imorgon för att förstärka insatserna mot den grova kriminella brottsligheten. Det är ett sex punktsprogram som regeringen ska fatta imorrn. Tydligen är detta en historisk satsning för att bekämpa de som skadar vårt öppna samhälle. 200 poliser ska bli en fredad resurs på 9 olika polismyndigheter och Säkerhetspolisen (SÄPO) ges huvudansvaret för att bekämpa kriminella gruppers påverkan på myndighetsföreträdare, politiker och journalister.

Punkterna i programmet är
– En fredad resurs skapas inom polisen för att användas till bekämpningen av den grova kriminella brottsligheten. 1 juli 2009 skall aktionsgrupperna finnas vid de åtta polismyndigheterna samt vid Rikskriminalpolisen. De här grupeprna ska användas vid de orter som polisen inte har egna ”piketpoliser”

– Ett ökat och utvecklat samarbete mellan myndigheterna. Redan nu finns det grupper i de 3 större städerna som samarbetar och resultatet har varit gott. I de här myndighetsgrupperna ingår polisen, åklagarna, tullen, skatteverket och ekobrottsmyndigheten.

– SÄPO får huvudansvaret för att förebygga, kartlägga och motverka den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på politiker, myndighetsföreträdare och journalister.

– Ett lokalt perspektiv ska ska få styra vilka myndighetsgrupper som ska mobiliseras för att bekämpa den grova brottsligheten.

– Ungdommar som är i riskzonen för att hamna i de kriminella nätverken ska fångas upp genom mer resurser i det förebyggande arbetet.

– Från den 1 juli 2008 gäller nya regler som ger större möjligheter för de brottsbekämpande myndigheterna att komma åt de kriminellas tillgångar. Den nya reglerna innebär att det i vissa fall blir möjligt att förverka tillgångar utan att dessa behöver knytas till ett konkret brott.

Ansvarig för punkterna 4 och 5 är länspolismästaren i Stockholms län, Carin Götblad. Hon ska ta fram tydliga strategier.

SvD

– Man får hoppas att de andra myndigheterna får mer resurser, framför allt de som skall lagföra och förvara de som blivit lagförda.
– Mer ekonomiska resurser måste tillföras de utredande instanserna.
– Varför är inte Försäkringskassan med bland de sammarbetande myndigheterna?, det skulle inte förvåna mig om vissa av dessa kriminella element uppbär någon form av bidrag eller annan form av ersättningar.
– När man gör en sådan här historisk satsning måste man väl ge alla myndigheter som åklagarna och kriminalvårdsverket mer resurser också. För mig låter det lite väl kosmetiskt om inte hela kedjan får mer resurser.
– Bygg ut kriminalvården med nya anstalter och fängelser.
– Se till att när dessa grova kriminella brottslingar när de väl lagförs för brott att straffskalan används i de övre skikten. Man ser på exempelvis hot med ett vapen som ger 2-3 månaders fängelse. Det är rena skämtet och antagligen avskräcker det inte dessa banditer att vifta med pistolen.
– Regeringen måste se til så att domstolarna dömer ut längre straff för dessa återfallsförbrytare.
– Ta bort medborgarskapet i Sverige och utvisa om det finns möjlighet och framför allt se till att utvisningarna verkställs.
– Ta bort straffrabatten för de som ingår i dessa kriminella gäng.
– Det politiska våldet lär trappas upp allt eftersom Sd visar fina opinionssiffror och SÄPO har en viktig uppgift i detta problem. Vissa vänstergrupper drar sig inte för att hota, hugga en yxa i ytterdörren, eller hota de folkvaldas familjer. Detta våld måste bekämpas om vi ska ha en öppen och fri debatt. För det handlar om personer som är valda via demokratiska val.

– När det gäller ungdomsvåldet så kanske Storbritaniens nya giv med ”chockterapi” kan vara nått även för den svenska regeringen. Den brittiska regeringen tvingas till att göra nått eftersom knivvåldet bland ungdomar ökar, bara under en dag i förra veckan knivdödades fyra ungdomar. Det pratas i brittisk media om att ställa föräldrana mer till svars för sina avkommors handlingar och även minskning av bidrag är på tapeten för att komma till rätta med det stigande våldet bland ungdomar.
– Föräldra kurs är på gång för ca 20 000 föräldrar för att lära sig att ha ”uppsyn” över sina avkommor. Det finns ca 110 000 problemfamiljer i Storbritanien.
– Enligt en opinionsundersökning som publicerades i Sunday Times säger sig 53 procent av landets föräldrar vara för att unga upp till 16 år inte får vara ute senare än till klockan 21.
Aftenposten
G-P

Annonser