I dag kan man läsa i Sydsvenskan att barnläkaren Salomon Schulman kritiserar miljötalibanernas förslag om att ge kärnämnena matematik och engelska undervisning på hemspråk. Han själv om någon borde veta hur viktigt det är med att kunna svenska för att kunna integreras i samhället. Kan man inte svenska får man svårt att klara sig i arbetslivet. Någon socioekonomisk förklaring till att invandrarbarnen inte lär sig svenska köper han inte. Därför vill mp framställa sig som ett humanitärt alternativ.

– Han gör samma bedömning som undertecknad att det är röstfiske av invandrarröster som mp använder sig av.

Salomon är själv invandrare och vet vad att lära sig språket betyder för sitt egna välbefinnande i landet. Han tar även upp smygrasismen och dubbelmoralen i den svenska medelklassen, att ”svenska familjer” flyttar sina barn från klasser med invandrarbarn. Kanske beror flytten och val av skola att svenska medelklassfamiljer ogillar Mellanösternfolket på ett sätt som sällan vågar ta sig verbala uttryck. Tyvärr är klimatet sådant att man inte får säga nått för då är man rasist, främlingsfientlig mm och ist för att få den stämpeln på sig flyttar etniska svenskar sina barn till andra klasser för att slippa M-Ö packet.

– Salomon menar att barnen får sämre undervisning iom att lärarna som undervisar i engelska och matematik pga av att det kanske inte är behöriga lärare med sämre utbildning i pedagogik.

Lägg ner det här förslaget Maria där det hör hemma, nämnligen i papperskorgen.

Annonser