Jag undrar bara hur de räknar i Stockholm. Enligt Dagens Nyheters artikel har socialbidragen minskat med 13 % mellan 2006 och 2007. Som vanligt i sann DDR anda vilseleder DN sina läsare.
– 2006 betalades det ut 1150,3 miljoner ut i socialbidrag
– 2007 betalades det ut 1049,3 miljoner ut i socialbidrag
Dessa siffror är enligt SCB och kan ses på min bild.
Det är en minskning med 101 miljoner kronor. Med mina mattekunskaper blir det en minskning med 8,8 %.
Så här har jag räknat:
förändringen/ursprunget = 101 / 1150 = 0,0878 och i procent blir detta ca 8,8 %

Enligt DN artikeln är minskningen 13 %. Sen kan man läsa att ”bara” 920 miljoner betalades ut i socialbidrag, eftersom läsaren inte får veta vilka totalsummor det handlar om så tror han att det är totalsumman. Sen lite längre ner i artikeln har 128 miljoner kr betalats ut som introduktionsersättnig till flyktingar och för läsaren är det 2 olika namn på samma pengar. 920 miljoner + 128 miljoner = 1048 miljoner, självklart finns inte decimalerna med. Den exakta summan ska vara 1049,9280 miljoner kronor enligt SCB.
– En sak till som är vilseleder läsaren är det står att 40% av bidragstagarna är födda i Sverige vilket säkert är sant på de 920 miljonerna men om man slår ihop summorna får man en procentsats på 30 %.

Jag har hämtat hem statistiken från SCB som är fri från stasifiltret på DNs redaktion.

– 2005 var totalsumman för socialbidrag i Stockhom 1167 miljoner och av dessa miljoner betalades det ut till utrikesfödda 770 miljoner kr vilket blir 65 % av den totala bidragssumman.
– 2006 var totalsumman för socialbidrag i Stockhom 1150 miljoner och av dessa miljoner betalades det ut till utrikesfödda 786 miljoner kr vilket blir 68,3 % av den totala bidragssumman.
– 2007 var totalsumman för socialbidrag i Stockhom 1149 miljoner och av dessa miljoner betalades det ut till utrikesfödda 738 miljoner kr vilket blir 70,4 % av den totala bidragssumman.

– Mellan 2006 och 2007 har socialbidragen minskat bland ”svenskfödda” med drygt 14%.
– Det står inget i DN artikeln att de utrikesfödda har ökat sin andel av den totala bidragskakan.

– 2005 var 20,0% av befolkningen i Stockholm utrikesfödda – 2006 var 20,5% utrikesfödda och för 2007 var 21,0% utrikesfödda.

Som vanligt ska medborgarna vilseledas av media och dess lakejer.
DN

Annonser