Nu har Frankrikes president Nicholas Sarkozy tillika ordförande i EU sen halvårsskiftet haft ett möte i Cannes med övriga migrationsministrar och kommit överens om de nya grundpelarna i den gemensamma invandringspolitiken som skall börja gälla från 2010 i samtliga medlemsstater i EU.

Ministrarna enades om fem punkter.
1. bättre skydd av Europas gränser.
2. organisera laglig invandring utefter vilken kapacitet EU:s medlemsländer har att ta emot.
3. organisera resor tillbaka för olagliga invandrare.
4. införande av gemensamma asylregler.
5. bidra till utvecklingen i länder varifrån många olagliga invandrare kommer.

EU kommisionen har sedan tidigare föreslagit ett ”blått kort” för kvalificerad arbetskraft för att göra det lättare för de att komma och arbeta inom EU.
– Tyvärr så motsatte sig Spanien förslaget att kravet på de nya europeerna skulle lära sig språket i sitt nya hemland samt anamma ”europeiska värderingar”, där fick Sarkosy stryka på foten.

Sveriges inställning är att vi behöver annan arbetskraft i landet än högt kvalificerad.

På den svenska arbetsmarknaden behöver vi inte bara högkvalificerad arbetskraft utan till exempel också arbetare inom byggindustrin, säger statssekreterare Gustaf Lind, som förde Sveriges talan i migrationsminister Tobias Billströms frånvaro.

Det uppskatats vara ca 8 miljoner illegala människor inom EU och Frankrike vill att man skall kunna tvinga dem att resa hem. Samtidigt som illegal invandring skall stävjas ska arbetskraftsinvandring uppmuntras.

Nu återstår det att se hur förslaget blir när det väl ska skrivas under av regeringscheferna senare i höst, som allt annat inom EU blir det väl urvattnat till slut.
– Vi lär nog få höra protester om detta förslag bland våra organisationer, journalister och politiker.
DN

Annonser