Jag skrev ett mail till Migrationsverket den 5 juni -08 och ställde ett antal frågor och jag fick ett svar den 25 juni. Jag ställde några frågor angående anhöriginvandring och undrade hur många familjemedlemmar som fått bidrag för att ansluta sig till en anhörig i landet som fått PUT och till vilken kostnad.

Hej!
Det är bara personer som fått uppehållstillstånd som flyktingar enligt Genevekonventionen som kan söka bidrag för anhörigas resor till Sverige. Det gäller också bara personer som inte själva kan betala sin resa.
Uppgifterna finns i Migrationsverkets årsredovisning under anslag 12:3:8 anhörigresor.
För 2007 användes 1 247 000 kronor. 2006 var summan 436 000 och under 2005 var summan 733 000 kronor. I det ingår även verkets kostnader för att pröva ansökan.
Under 2005 beviljades 177 personer resor, under 2006 beviljades 203 personer resebidrag, under 2007 var siffran 314. För 2008 har vi tilldelats 1300 000 kronor.
Med vänlig hälsning
Louise Utter
010- 485 23 10
Informatör presstjänsten
Migrationsverket

Det är tydligen bara konventionsflyktingar som kan få bidrag för sina anhöriga enligt Migrationsverket.

Annonser