Jag har varit på Statistiska Centralbyråns hemsida och kollat lite på den nya statistiken som släppts angående ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Jag har tagit ut statistiken för Göteborg och 2005 betalades 1002 miljoner kr ut i ekonomiskt bistånd, 2006 betalades 990 miljoner kr och för 2007 betalades det ut 940 miljoner kr.
– 2005 betalades 65,3 % av allt ekonomiskt bistånd till utrikesfödda/flyktingar.
– 2007 betalades 68,5 % av allt ekonomiskt bistånd till utrikesfödda/flyktingar.
Under perioden 2005 -2007 sjönk totala socialbidragskostnaden med 6,2 % men utrikesfödda/flyktingar ökade sin del med 3,2 %.
– 2005 var andelen utrikesfödda i Göteborg 20,1 %.
– 2007 var andelen utrikesfödda i Göteborg 20,9 %.

Slutsatsen är att svenskfödda ökade sin självförsörjandegrad medan utrikesfödda/flyktingar gjorde tvärtom. Utriksesfödda/flyktingar i Göteborg som utgör 21 % av befolkningen tar hand om 68,5 % av allt socialbidrag i kommunen 2007.
Källa: SCB

Jag har gjort samma sak med Malmö, Landskrona och Botkyrka som jag gjorde med Göteborg.

Malmö betalade ut 660 miljoner kr i bistånd 2005, för 2007 är biståndet 616 miljoner kr.
– 2005 var andelen 73,6% av biståndet som betalades ut till utrikesfödda/flyktingar.
– 2007 var andelen 75,9% av biståndet som betalades ut till utrikesfödda/flyktingar.
Socialbidragskostnaderna i Malmö minskade med 6,6 % under perioden 2005- 2007.

.

– 2005 var andelen utrikesfödda i Malmö 26,0 % och 2007 var den 28,8 %.
Slutsats Malmö är att 28,8 % av befolkningen tar hand om 75,9 % av det ekonomiska biståndet.

För Landskrona är siffrorna:
Landskrona betalade ut 72,4 miljoner kr i bistånd 2005, för 2007 är biståndet 70,7 miljoner kr.
– 2005 var andelen 74,9% av biståndet som betalades ut till utrikesfödda/flyktingar.
– 2007 var andelen 75,3% av biståndet som betalades ut till utrikesfödda/flyktingar.
Socialbidragskostnaderna i Landskrona minskade med 2,4 % under perioden 2005- 2007.

– 2005 var andelen utrikesfödda i Landskrona 21,0 % och 2007 var den 22,7 %.
Slutsats Landskrona är att 22,7% av befolkningen tar hand om 75,3 % av det ekonomiska biståndet.

För Botkyrka är siffrorna:
Botkyrka betalade ut 72,5 miljoner kr i bistånd 2005, för 2007 är biståndet 81,0 miljoner kr.
– 2005 var andelen 79,3% av biståndet som betalades ut till utrikesfödda/flyktingar.
– 2007 var andelen 84,1% av biståndet som betalades ut till utrikesfödda/flyktingar.
Socialbidragskostnaderna i Botkyrka ökade med 11,9 % under perioden 2005- 2007.


– 2005 var andelen utrikesfödda i Botkyrka 33,8 % och 2007 var den 35,2 %.
Slutsats är att i Botkyrka tar 35,2 % av befolkningen hand om 84,1 % av det ekonomiska biståndet i kommunen

Och till folkpartisten Morgan Hjalmarsson i kommunfullmäktige i Borås, som välkommnar alla flyktingar till kommunen och säger att alla är välkommna dit kan jag meddela följande:

Borås har minskat socialbidragskostnaderna från 101 milj 2005 – 90 miljoner kr 2007 vilket är en minskning med 11%, så långt allt väl. Men när man tittar på vilka som fick bidraget så utgår 68,5% av allt bidrag 2005 till utlandsfödda/flyktingar och för 2007 är det 72,2 % av pengarna som går till denna grupp. Trots att bidragssumman minskar ökar andelen utrikesfödda/flyktingar sin andel av bidragskakan.

Sen har vi multikulturella Södertälje:
Södertälje betalade ut 164 miljoner kr i bistånd 2005, för 2007 är biståndet 243 miljoner kr.
– 2005 var andelen 69,2% av biståndet som betalades ut till utrikesfödda/flyktingar.
– 2007 var andelen 78,7% av biståndet som betalades ut till utrikesfödda/flyktingar.
Socialbidragskostnaderna i Södertälje ökade med 48,5 % under perioden 2005- 2007.

– 2005 var andelen utrikesfödda i Södertälje 25,6 % och 2007 var den 28,5 %.
Slutsats är att i Södertälje tar 28,5 % av befolkningen hand om 78,7 % av det ekonomiska biståndet i kommunen 2007.

I media kan man läsa om att antalet bidragstagare minskar i Sverige som helhet.
– Självförsörjande graden bland svenskfödda ökar visar mitt sätt att visa siffrorna.
Inom vissa grupper har bidragstagarna ökat.
– Mina siffror visar i vilka grupper det har ökat, vilket som media inte visar i sina artiklar.
Den sammanlagda summa kommunerna betalade ut under 2007 var 8,9 miljarder kronor.
Sydsvenskan
DN
SvD

Annonser