Det verkar som iderikedomen riktigt sprudlar i alliansleden och dess stödtrupper. Nu kom m – kvinnorna med ett förslag som ska sänka skatten för ensamstående med barn under 18år. Främst är det kvinnor som gynnas av detta förslag. M – kvinnorna har låtit riksdagens utredningstjänst räkna på förslaget och då med ett ökat grundavdrag på 10000 kr resp 5000 kr och det ger effekten av sänkt skatt på 3144 kr vilket ger 262 kr mer i månaden vid ett grundavdrag på 10000 kr.

– Jag vet inte om det här förslaget grundar sig på Rädda Barnens barnfattigdoms index där de säger att 250 000 barn lever i fattigdom. Vad som definierar fattigdom framgår inte av rapporten. Antagligen gör dessa 262/131 kr i mån ingen större skillnad, de är nog lika fattiga för det.

– De kommuner som ligger i topp i ”barnfattigdomsligan” är även de som toppar socialbidragsligan fast med en skillnad i den inbördes placeringen. Malmö toppar den här ligan med 31,4 procent, Botkyrka med 23,4 % och Landskrona med 23,2% av alla barn ”fattiga” och om man ser till kommundelen Rosengård i Malmö är 66,5 % av barnen fattiga.
– Det står inget i förslaget där barnen bor typ 1v hos mamma/ 1 v hos pappa där man har delad vårdnad, ska man få halvt avdrag på skatten.

Moderaternas partisekreterare välkommnar m-kvinnornas utspel men säger att ingången i huvudsak måste vara att sänka skatten på arbete. Göran Hägglund (kd) är lite mer vaken och ser faran i detta förslag, det skulle löna sig än mer att skilja sig i verkligheten eller på papperet för att få en bättre skattesituation. Kd ledaren säger att den viktigaste åtgärden är att få folk i arbete.

I oktober 2007 hade Göteborgs- Posten en artikelserie om somalier och i 50 % av alla somaliska kvinnor med barn under 17 år lever ensamma, de skiljer sig på pappret för att få mer bidrag. I de somaliska familjerna finns ofta många barn.
” – I nästan varannan somalisk barnfamilj i Göteborg finns fyra eller fler barn under 17 år. Bara en av 25 barnfamiljer i Sverige har så många barn.”

Här finns en tabell om vilka sociabidragsnormer som gäller för ensamtående med 4 resp 6 barn i stadsdelen Lärjedalen, Göteborg. Den här tabellen publicerades i G-P i samband med artikelserien 2007. Klicka på tabellen för att få den större. Källa SCB

– Det skulle kosta någonstans mellan en halv och en miljard kronor det här förslaget. M-kvinnorna vill genomföra detta förslag innan mandatperiodens utgång.
– Det är nog bäst att smida medans järnet är varmt, opinionsundersökningarna visar på ett regimskifte efter nästa val.
– Ensamstående fattigpensionärer då? När ska de få en skattesänkning som höjer deras standard.
SvD

Annonser