Då har kristdemokraterna (Kd) avslutat sitt riksting i Norrköping i helgen. Frågan är om inte partiet åker ur riksdagen till valet 2010. Kd har tydligen som ambition att bli ett borgerligt mittenparti med ”grön” inriktning. Kd har profilerat sig som ett värdeparti innan med kärnfamiljen som grund. Den enda värdefrågan kvar som Kd driver är lagstiftningen om könsneutrala äktenskap och där kommer partiet att bli överkört av sina andra 6 systrar i riksdagen.

– Kd har lagt sina hjärtefrågor åt sidan för att göra sig ”moderna” som de andra partierna när det gäller multikultur och andra sexuella läggningar än kärnfamiljen.
– Jag har svårt att tro att alla inom Kds väljarkår gillar den ”öppna famnen” för den muslimska invasionen av landet med allt vad särbehandling leder till. Göran Hägglunds syn är att vem som helst har rätt att komma till Sverige. Kd vill vidare att staten ska satsa på en utbildning för imaner och andra religösa ledare.
– Varför ska vi satsa skattepengar på att utbilda imaner när andra samfund får bekosta sina egna religösa ledare. Tex är prästutbildningen en ettårig utbildning och anordnas av Pastoralinstitutet som helt bekostas av den fristående svenska kyrkan själv. Kd är för islamiseringen av konungariket självklart på skattebetalarens bekostnad.
– Här kommer många trogna ”kristna” kd-väljare att rösta Sd.
– Sen har Kd gjort tvärtom när det gäller bensinskatten, från att ha gått till val på sänkta bensinskatter vill de nu höja dito skatter och införa ett ”glesbygdsavdrag”. Här kan svekdebatten komma och ett flertal flyr partiet.
– Kd vill satsa på utbygd järnväg med snabbtåg. Om satsningen ska vara på ”Svealandsbanan” låter jag vara osagt. Moderaterna med finansministern i spetsen är tveksamma till höghastighetståg satsningen.
– Det finns en andel av 15-20% av valmanskåren som är värdekonservativa väljare och med Kd som alla andra partier finns det potential för sverigedemokraterna att fånga upp iaf merparten av dessa. För Sd del är det bara att bocka och buga för att Kd viker ner sig och sviker sina värdekonservativa väljare.

Göran du får nog förbereda ditt parti för sista smörjelsen, för med den här politiken lär Kd åka ur riksdagen. Vad som kan rädda Kd är stödröster från allianspartierna men det totala ”tappet” av väljare inom alliansen kommer att märkas.
SvD 1 och SvD 2
DN
Sydsvenskan 1
Sydsvenskan 2

Annonser