NCC har haft ett projekt i Malmö för att locka in invandrare i byggbranchen. De har haft ett projekt i Rosengård, Malmö. NCC vill locka fler med invandrarbakgrund att börja i byggbranchen men det har inte speciell hög status, de flesta i Rosengård vill bli läkare eller advokater * host host*. Byggbranchen bland inteligensreserven i Malmö har ingen hög status, de vill hellre bränna ner det som byggs.

NCC konstaterar att bara 1 % av de anställda i Malmö har invandrarbakrund och de vill rekrytera nya byggjobbare bland Malmös invandrare som uppgår till 32 % av befolkningen i Malmö.

Jag rekomenderar att läsa mer på bloggen Muslimska friskolan:
Muslimska friskolan
Skånskan
Sydsvenskan

Annonser