men vill inte de ska bo i kommunen. Moderatledda Svedala i Skåne kan tänka sig att erbjuda SFI, komvux och annan utbildning men inga bostäder.

Det finns fler sätt att hjälpa nyanlända flyktingar in i samhället än genom att erbjuda dem bostad. Gunilla Nordgren (m), ordförande i Svedalas kommunstyrelse, slår ett slag för ökat samarbete över kommungränserna. Hon ger inte mycket för förra veckans utredningsförlag om att kommuner skall tvingas ta emot flyktingar.

Ja du Gunilla, du är nog inte ensam om att tycka så om förra veckans förslag från Röttorpskan.
Undrar om Gunilla inte läst partiprogrammet: ”Har vi inte lämnat den tiden bakom oss, när man löste problem genom tvång?”

Gunilla: Kollektiv tvångsanslutning är det ”Nya Moderaterna”, det räcker att höra på Anders Borg (finansminister) han vill kollektivt tvångsansluta alla till a-kassan.

Det är viktigt att skapa det som har saknats i många år – en bra integrationspolitik där goda förutsättningar ges och där krav också ställs. Att snabbt få möjlighet till språkundervisning och snarast komma i sysselsättning ger de bästa chanserna att uppnå detta. Men en bra integrationspolitik skapas inte genom tvång utan genom samarbete.

Tyvärr så skriver inte Gunilla vilka KRAV hon vill ställa.

Debattartikel 2
Debattartikel 1
En läsvärd krönika på Folkets Nyheter
Folkets Nyheter

Sen går man raskt över till Dagens Nyheter och där skriver några debattörer att ”Goda kunskaper ska påskynda svenskt pass”

Enligt skribenterna ska det räcka med 2 år i landet för att kunna kvittera ut ett svenskt pass (bli medborgare), ett språktest ska avgöra om man får passet efter 2 år ist för 5 år.

Jag tror jag inte orkar med mer nu utan överlåter åt mina läsare att läsa idiotin själva på DN

Men sen tänds ett litet hopp, denna gången till Frankrikes president Nicolas Sarkozy som vill dra åt skruvstädet för invandring.

Nicolas Sarkozy vill att Europa drar åt skruvstädet för invandring. Inför det franska EU-ordförandeskapet den 1 juli lägger presidenten fram flera förslag.
Dokumentet som läckt nu till medierna förespråkar en ”invandringspakt”, det vill säga en rad åtgärder för att skapa en gemensam, europeisk invandringspolitik. Mycket påminner – inte oanat – om fransk invandringspolitik.
Bland annat bör språktester genomföras i hemlandet innan visum ges. Den visumsökande bör visa på kunskaper i det språk som talas i det land där han eller hon söker uppehållstillstånd.
Kunskaper i ”europeiska värderingar” som jämlikhet och religionsfrihet bör också utvärderas. Troligen på den sökandes bekostnad.
Gemensamma charterflyg för massutvisningar, är ett annat förslag. Det är något som bland annat Sverige väntas sätta sig emot, eftersom såna avvisningarna riskerar att ske under ”ovärdiga former”. Däremot så var immigrationsminister Tobias Billström positiv i veckan till nya, föreslagna EU-regler som lades fram i det så kallade återvändandedirektivet.

Varför heter det illegala invandrare i Frankrike när samma illegala invandrare heter ”papperslösa” här? Det ska bli intresant att se om det finns någon ”verkstad” bakom dessa ord från Sarkozy.

Sydsvenskan

Annonser