Det har varit många knivslagsmål i vårt grannland i väster läser jag. 8 män som är knivskurna. En 23 åring är allvarligt skadad efter ha fått en kniv i halsen.


Här är en bild på den huvudmisstänkte 27 åringen, enligt Aftenposten ska han vara av pakistanskt ursprung.

– De som er skadet er etnisk norske. Gjerningmannen er av pakistansk opprinnelse, sier Utgaard

Aftenposten

Ps Bilden blir större om man klickar på länken (försöker att lära mig hur bilden ska bli mindre)Ds

När jag ändå skriver om Norge så släppte Oslo politidistrikt og Oslo kommun en rapport om ”Barn och ungdomskriminalitet i Oslo”. Totalt begås 28 % av all kriminalitet i Oslo av personer under 24år. Av de mest brottsbelastade ungdommarna under 18 år har 67% minoritetsbakrund.

– En typisk gjenganger er en gutt på 17 år. Han er norsk statsborger, men har ikke norsk landbakgrunn, det vil si at foreldrene opprinnelig har innvandret fra et annet land. Han begår mye forskjellig kriminalitet, både ran, volds- og narkotikakriminalitet og skadeverk, og han har lav sosial status, forklarer Meland til Dagbladet.no.

Dagbladet

Man kan nästan misstänka att den norska statistiken är gångbar här i Sverige. Någon sådan här undersökning lär vi aldrig få läsa i svensk media.

Annonser