Migrationsverket har skickat en ”Verksamhets och utgiftsprognos” till regeringen 2008-03-07.

Jag har försökt att hitta lite intressant fakta i den, självklart är det fakta som inte nämns alls i media eller bland politiker.

Vi skattebetalande medborgare i Konungariket Sverige ska bli hjärntvättade om att invandring till landet inte är en kostnad utan en tillgång för landets välbefinnande och fortlevande.

Tårtbit 1 visar hur kostnaden för en asylsökande och den är 399kr per dygn och sökande i Migrationsverkets anläggningar.

Nu frågar sig vän av ordning, Hur många sökande är det och Migrationsverket har i sin prognos 38441 asylsökande per dygn. Se tabell.

Ett räkneexempel på dessa siffror gör att kostnaden för att ha dessa 38411 per år blir nästan 5,6 miljarder skattekronor.

Anslaget till Migrationsverket är på nästan 12 miljarder kronor.

Här kan du hämta hem rapporten i sin helhet: Migrationsverket

Annonser