Sverige kommer att behöva rekrytera arbetskraft utanför Europa för att täcka framtidens behov och snart införs därför nya regler för arbetskraftsinvandring. I går presenterade migrationsminister Tobias Billström sina argument i Växjö konserthus.

Här ger vi nästan 100 000 invandrare (PUT) varje år vilket motsvarar ca 1% av befolkningen i landet tillgång till vårt sk välfärdssystem utan att ställa några som helst krav på motprestationer för att få tillgång till detta. Välfärdssystemet bygger på att ALLA bidrar till vårt gemensamma samhälle.
Migrationsverkets Gd Dan Eliason var med på samma möta och tog till orda efter ministerns utspel och sade:

-Att Sverige redan hade ett försprång jämfört med övriga Europa tack vare en generös tillämpning av en redan generöst hållen asyllagstiftning. Omkring 40 procent av dem som söker asyl i Sverige har en universitetsutbildning
Han fick medhåll av röster ur publiken som undrade varför man inför arbetskraftsinvandring när det redan finns massor av arbetslösa flyktingar i Sverige som lever i ett utanförskap.

Det här svaret av migrationsministern är skrämmande:

Vi kan inte bygga en svensk arbetsmarknad på asylsökande. Vi lättar upp reglerna vad gäller arbetskraftsinvandring för att vi saknar en viss kompetens i Sverige och det har ingenting med konflikter i världen att göra, säger Tobias Billström.

Varför importerar vi ca 100000 varje år om de inte ska kunna försörja sig själva, att de ska vara en del i samhället, att de ska bidraga till det gemensamma istället för att vara tärande på välfärdssystemet.

Snart måste väl svenska folket vakna upp och rösta bort dessa svenskfientliga krafter som sitter och bestämmer över vår vardag/land.

Smålandsposten :