Jag skrev ett mail till Migrationsverket för att få svar på några enkla frågor, det ska bli intresant när man får ett svar om ca 14 dagar eller så. Jag kommer självklart publicera detta svar.

DETTA ÄR ETT AUTOSVAR! / THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY!

Ditt e-brev har inkommit till Upplysningen på Migrationsverket. Vår e-brevlåda öppnas minst en gång per arbetsdag. Beroende på vad ditt ärende handlar om kan det ta olika lång tid för oss att svara. För närvarande tar det upp till 14 dagar. Du kan inte svara på detta mail.

The Information Service of the Swedish Migration Board has received your e-mail. This inbox is checked at least once every weekday. The time needed to reply depends on the subject of your question. At the moment our response time is less than 14 days. You can not reply to this mail.

Vänligen notera / Please Note

Har du gjort en elektronisk ansökan och fått ett kontrollnummer så är det ett kvitto på att din ansökan har kommit in.

When you submit an on-line electronic form you will receive a check number, this check number is an acknowledgment that your application has reached the Swedish Migration Board.

Med vänlig hälsning / Kind regards,
Upplysningen / Public Contact Unit
Migrationsverket / The Swedish Migration Board

>>> xxxx.xxxxxxxx 2008-6-5 9:19 >>>

Hej!

Jag läser på er hemsida att människor som fått uppehållstillstånd kan
söka bidrag för att få hit sin familj.

Min fråga till er är:

– Hur många individer rör det sig om per år 2005- 2006 -2007

– Vilken kostnad har denna anhöriginvandring kostat oss skattebetalare dessa 3år?

– Vad har Migrationsverket budgeterat för denna anhöriginvandring under 2008 (kan ej hitta budget på er hemsida)

Mvh
xxx xxxxx

Annonser