Så har då regeringens utredning presenterats.

Det är en diger lunta på ca 450 sidor.

Utredaren har valt att använda ”block” av individer, ett block är 15000 mottagna.

Ett block fördelar sig på följande sammansättning
33% i åldern 0-17år (4750 personer)
65% i åldern 18-64år ( 9750) personer
2 % i åldern 65 och äldre ( 300) personer

sen har hon antagit den här utbildningsnivån bland 18-64 åringarna vilket är 9750 individer

Nyanländas utbildningsnivå har delats in i fyra kategorier med 25% i varje kategori

1 Universitetsutbildning eller annan högre utbildning
2 Gymnasieutbildning, hantverkare, byggnadsarbetare eller annat praktiskt arbete
3 Kortare skolutbildning och mindre arbetslivserfarenhet
4 Ej Skolgång

Jag tror personligen nivå 1 och 2 har för många individer. Om man tittar på de som går på SFI A+ B är det nästan 24 000 personer av 65 000. Det är de lägsta SFI kurserna och de som går där är analfabeter eller nästintill. De här siffrorna är från skolverkets statistik för läsåret 2006/2007. Att en analfabet ska vara självförsörjande i vårt högteknologiska samhälle efter 3 år är ett rent skämt.

Detta är utredaren som tror att :

Del som klarar sin egen försörjning, efter 1 år 15%, 2 år 35% och efter 3år 45 % nu fattas det 5 % och den redovisas inte

Introduktions ersättning per vuxen : 2700 + 850 + 1500 kr = 5050 kr per månad och vuxen

Bostadsersättning : Utredaren har delat in i olika grupper.

• Ensamstående: 4 100 kronor per månad
• Gift eller sambo: 4 100 kronor per månad
• Gift eller sambo med 1 barn: 5 800 kronor per månad
• Gift eller sambo med 2 barn: 6 400 kronor per månad
• Ensamstående med 1 barn: 5 800 kronor per månad

Barnen antas fördelade på följande sätt mellan olika hushållstyper:

• Gift eller sambo med 1 barn: 30 procent
• Gift eller sambo med 2 barn: 50 procent
• Ensamstående med 1 barn: 20 procent

Summa kostnader för staten som utredaren kommit fram till är 2340 miljoner kr för 3 år/ 15000 mottagna.

Lots: Utredaren har delat in lotsbidraget i olika kategorier.
Ersättning till lotsföretag per nyanländ antas vara följande för olika kategorier:

• Universitetsutbildning eller annan högre utbildning: 25 000 kronor

• Gymnasieutbildning, hantverkare, byggnadsarbetare eller annat praktiskt prbete: 35 000 kronor

• Kortare skolutbildning och mindre arbetslivserfarenhet: 55 000 kronor

• Ej skolgång: 55 000 kronor

Betalningen till lotsföretagen ska delvis vara prestationsbaserad och utbetalas enligt följande principer:

• 50 procent av ersättningen vid överenskommelsens tecknande
• 20 procent av ersättningen då den nyanlände varit i arbete eller studerat i 3 månader
• 30 procent av ersättningen då den nyanlände varit i arbete eller studerat i 6 månader

Kostnader för Lots är 414 miljoner kr för 9750 individer.

Jag tycker det här med Lots mer ser ut att få en massa invandrare att bli ”Lotsar”, en arbetsmarknads politiskt åtgärd med skattepengar.

 Sen tillkommer i utredningen kostnader för  SFI 330 milj, samhällskunskap 34 milj, specalbidrag till kommunerna 160 milj. Alla dessa miljoner är per 15000 individer.

Det finns en massa siffror i utredningen som är på drygt 450 sidor

Hur många tror att 95% har egen försörjning efter 3 år i landet?  Var det inte ett förslag klarar man SFI på 3år skulle en bonus på 12000 betalas ut. Det är många frågetecken i om kostnader.

Sen redovisas inte samhällets kostnader för skola och förskola för de 4750 personerna mellan 0-17år, ej heller barnbidragskostnaden. Antagligen får de någon form av bidrag till möbler, husgerådsartiklar.

Här finns utredningen att hämta hem : http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/65/08/ced5b632.pdf

Här finns statistik från Skolverket: